LETNO POROČILO 2014
Dobrodošli na spletni predstavitvi letnega poročila Pošte Slovenije 2014.
ANNUAL REPORT 2014
Welcome to the web presentation of Pošta Slovenije’s 2014 Annual Report.